Besplatna dostava na iznose veće od 53.09 €

Integralan pristup darovitosti - perspektiva u odgoju i obrazovanju

Autor: Vesnica Mlinarević, Smiljana Zrilić
Br. stranica: 395
Godina izdavanja: 2021.
Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Uvez: tvrdi


  • Model/ISBN: 978-953-169-457-5
  • Dostupnost: Dostupno

  • 37.83€
U 12 poglavlja knjige Integralan pristup darovitosti - perspektiva u odgoju i obrazovanju određuje se fenomen darovitosti, elaboriraju se različiti teorijski pristupi i daje se pregled istraživanja i njihovih rezultata u Republici Hrvatskoj i u svijetu, analiziraju se zakonski i podzakonski akti, obrazlažu se problemi darovite djece i učenika u dječjem vrtiću i školi, naglašava se partnerstvo odgojitelja, učitelja i roditelja te se prezentiraju pozitivni primjeri i iskustva iz prakse. Autorice su posebno istražile fenomen kreativnosti i talenta, koji ne moraju nužno upućivati na darovitost jer je darovitost širi pojam. Darovitost obuhvaća i visok stupanj inteligencije te posebnosti ponašanja u socijalnim kontekstima, kao i u području emocionalnosti. Osim opsežnoga teorijskog dijela, te iskustava iz vrtićke i školske prakse, knjiga sadrži i koristan pojmovnik. Iako Hrvatski zakonski okvir u odnosu na europske i svjetske standarde i prakse daje brojne mogućnosti rada s darovitima, u našem društvu nije dovoljno prepoznat potencijal darovite djece, niti je razvijena svijest o ovom važnom fenomenu. Integralan pristup i podrška darovitoj djeci i učenicima u odgojno-obrazovnom sustavu iznimno su važni zbog osjetljivosti i složenosti odgojno-obrazovnog rada i cjelovita razvoja njihovih potencijala i darovitosti. Darovita djeca nerijetko se suočavaju s brojnim poteškoćama koje su rezultat neprepoznavanja, neuvažavanja i neprihvaćanja njihove različitosti. Suvremena istraživanja bave se temama kompetencija odgojitelja i učitelja u radu s njima, s težnjom mijenjanja visokoškolskih kurikuluma i osuvremenjivanja kolegija koji jačaju kompetencije odgojitelja, učitelja i nastavnika za rad s darovitom djecom, te za izradu diferenciranih kurikuluma i prilagodbu programa. Knjiga je namijenjena studentima odgojiteljskih, učiteljskih i nastavničkih studija, znanstvenicima, roditeljima darovite djece, odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima i svim zainteresiranima za suvremene pristupe darovitoj djeci u kontekstu odgoja i obrazovanja.

Općenito
Autor Vesnica Mlinarević, Smiljana Zrilić
Br. stranica 395
Godina izdavanja 2021.
Nakladnik Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Uvez tvrdi

Napišite svoje mišljenje

Captcha