Besplatna dostava na iznose veće od 53.09 €

Katolička crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav

Autor: Marko Petrak, Frane Staničić
Br. stranica: 383
Godina izdavanja: 2020
Nakladnik: Novi Informator
Uvez: tvrdi


  • Model/ISBN: 9789538119699
  • Dostupnost: Dostupno

  • 42.00€
U posljednjih tridesetak godina, počevši od stjecanja nezavisnosti Republike Hrvatske i uvođenja političkog pluralizma, religija je iznova zauzela svoje odgovarajuće mjesto u javnoj sferi, pretvarajući se, metaforički rečeno, s obzirom na prethodna totalitarna iskustva, iz »društvenog neprijatelja« u »društvenog prijatelja«. Navedene korjenite promjene u svijetu ideja, politike i društvene prakse zahtijevale su i sasvim novo uređenje odnosa prava i religije.

Počevši od Ustava RH, preko četiriju međunarodnih ugovora između Svete Stolice i RH, pa sve do Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, postupno se izgrađivalo hrvatsko uređenje prava vjerskih zajednica koje se gotovo svakodnevno obogaćuje novim prinosima pravne prakse. To je pravno uređenje predmet raščlambe ove knjige, u kojoj se po prvi put u našoj novijoj pravnoj znanosti, povezujući sistematski i problematski pristup, pokušalo obraditi temeljne aspekte odnosa pravnog sustava spram vjerskih zajednica u hrvatskom kontekstu.

Kako je razvidno već i iz samog naslova knjige, Katolička Crkva je istaknuta spram svih ostalih vjerskih zajednica. Za to postoje barem dva dobra razloga. Kao prvo, brojni aspekti povijesnog i sadašnjeg fakticiteta nedvojbeno je pozicioniraju na prednosno mjesto u hrvatskim okolnostima, počevši od činjenice da upravo njoj po vjeroispovijedi pripada daleko najveći broj hrvatskih građana. Kao drugo, Katolička Crkva nedvojbeno ima kompleksniju pravnu narav od ostalih vjerskih zajednica: njezin jedinstveni međunarodnopravni status te posljedična nadzakonska regulacija položaja te Crkve, uz istaknuto tradicijsko i aktualno značenje kanonskoga prava kao njezina pravnog poretka, doista zahtijevaju posebnu i drukčiju raščlambu.

Autori se nadaju da će navedena »začinjavačka« knjiga pridonijeti boljem shvaćanju i tumačenju pravnog položaja Katoličke Crkve i drugih vjerskih zajednica u hrvatskom pravnom sustavu te pripomoći u tom smislu kako pravnoj teoriji, tako i pravnoj praksi. Knjiga je nastala i zahvaljujući višegodišnjim potporama Sveučilišta u Zagrebu istraživanjima na projektu Rimsko-kanonska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog prava (2015.–2019.), na kojem su autori ove knjige sudjelovali kao voditelj i istraživač. Neka u tom smislu naša Alma Mater primi izraze zahvalnosti autora, čijim je studentima pravnog studija, a osobito onima koji pohađaju izborne predmete Religija, pravo i društvo te Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav, ova knjiga također namijenjena kao sveučilišni udžbenik.

Općenito
Autor Marko Petrak, Frane Staničić
Br. stranica 383
Godina izdavanja 2020
Nakladnik Novi Informator
Uvez tvrdi

Napišite svoje mišljenje

Captcha