Impressum

Impressum

Svjetla grada d.o.o.
za nakladništvo i trgovinu
Osijek, Kapelska 41
svjetla-grada@os.t-com.hr

OIB 03844966802

Knjižara Nova, Osijek
Trg Ante Starčevića 4
te/fax: 031 211 380
ured: 031 209 811


www.knjizaranova.hr
shop@knjizaranova.hr


ŽR 2484008-1100649380
IBAN HR8524840081100649380
SWIFT Adresa RZBHHR2X