Besplatna dostava na iznose veće od 53.09 € (400 kn)

Makroekonomika I za ekonomiste i neekonomiste: s hrvatskim primjerima

Autor: Ivo Bićanić, Milan Deskar-Škrbić
Br. stranica: 230
Godina izdavanja: 2018.
Nakladnik: Biblioteka Ekonomski lab
Uvez: meki


  • Model/ISBN: 978-953-99883-3-1
  • Dostupnost: Dostupno

  • 33.17€ (249.90 kn)
Ova knjiga je posvećena analizi kratkoga roka. U njezinom središtu je izgradnja modela kratkoročne opće makroekonom-ske ravnoteže. To smo pokušali postići u tri koraka. Prvi korak, proveden u prvihdeset poglavlja, određuje osnovne makroekonomske kategorije primijenjene u analizi. Uz njihovo značenje, utvrđuju se i njihove glavne odrednice. To je opis svijeta u kojemu se analiza kreće. Sljedeći korak je povezivanje izabranih ma-kroekonomskih veličina u model kratkoročnoga ponašanja gospodarstva. Taj model daje naočale pomoću kojih se gleda svijet. Nakon što je utvrđeno postojanje, stabilnost i ravnoteža modela, on se koristi u trećem, ključnom koraku. Model se koristi da bi se utvrdio utjecaj koji promjene stanja svijeta, odnosno makroekonomskih veličina, imaju na novu ravnotežu. Iako je riječ o ptičjoj perspektivi i kratkome roku, model koji se izvodi i veli- čine koje on koristi vrlo su korisni na dva načina. S jedne strane, veliki dio pro- mjena i naših svakodnevnih interesa tiče se upravo kratkoga roka, koji je ovdje usredištu pažnje. Svi mi živimo u kratkome roku i najviše se naših odluka odnosiupravo na njega. Uz to, ovdje se postavlja temelj za kasnije modele koji neće pro-matrati samo kratki rok. Takvi modeli predmet su druge knjige i zbog toga knjigapred nama nosi naslov Makroekonomika I za ekonomiste i neekonomiste s hrvatskim primjerima. Njezin nastavak bavit će se promjenama koje se događaju krozdugo, pa čak i vrlo dugo razdoblje, a odnose se na rast produktivnosti i tehnološki napredak, na promjene u raspodjeli dohotka i bogatstva te na druge slične teme koje zaokupljaju pažnju stručne i šire javnosti u istoj mjeri, ako ne i više, koliko i teme kratkoga roka, obrađene u ovoj knjizi. Naime, treba početi od početka, a početak savjesne makroekonomske analize počinje jednostavnim modelom makroekonomske ravnoteže kakav je izložen u ovoj knjizi.

Općenito
Autor Ivo Bićanić, Milan Deskar-Škrbić
Br. stranica 230
Godina izdavanja 2018.
Nakladnik Biblioteka Ekonomski lab
Uvez meki

Napišite svoje mišljenje

Captcha