Besplatna dostava na iznose veće od 53.09 €

OD POŠASTI SAČUVAJ NAS

Autor: Meri Kunčić
Br. stranica: 204
Godina izdavanja: 2008.
Nakladnik: Srednja Europa
Uvez: tvrdi


  • Model/ISBN: 978-953-6979-46-2
  • Dostupnost: Dostupno

  • 19.91€
Kužne epidemije i osmanski napadi bili su dva značajna čimbenika koji su snažno utjecali na različite aspekte svakodnevnog života u dalmatinskim komunalnim društvima tijekom XV. i XVI. stoljeća: politički, gospodarski, crkveni, pobožni život kao i na demografska kretanja. Ipak, utjecaj kužnih epidemija i osmanskih vojnih napada na ekonomski, društveni i vjerski život u kasnosrednjovjekovnim i ranonovovjekovnim dalmatinskim komunama u hrvatskoj historiografiji još uvijek nije dovoljno istražen.

Analiza njihova utjecaja na promjene u umjetničkom stvaralaštvu i na ikonografiju sakralnih dijela još je manje bila predmetom znanstvenog istraživanja. Zbog tog su razloga raznoliki predmeti umjetničkog stvaralaštva, poput slika, skulptura i liturgijskih predmeta, izrađenih u dalmatinskim komunama tijekom kasnog srednjovjekovlja i ranog novovjekovlja bili proučavani ponajviše s pozicije njihove umjetničke vrijednosti te pripadnosti određenom umjetničkom krugu, a rjeđe su objašnjavani s obzirom na povijesni kontekst unutar kojega su nastali.

Namjera ove knjige jest ukazati na povijesnu pozadinu iz koje je izrasla ostavština votivnog slikarstva, a osobita je pozornost pritom posvećena učestalosti pojave kužnih epidemija i osmanskih vojnih na­pada kao dvama važnim čimbenicima koji su odlučujuće utjecali na ikonografiju dalmatinskog votivnoga slikarstva u XV. i XVI. stoljeću.

Općenito
Autor Meri Kunčić
Br. stranica 204
Godina izdavanja 2008.
Nakladnik Srednja Europa
Uvez tvrdi

Napišite svoje mišljenje

Captcha