Besplatna dostava na iznose veće od 53.09 € (400 kn)

Pravo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Autor: Mato Arlović
Br. stranica: 576
Godina izdavanja: 2015.
Nakladnik: Novi Informator
Uvez: tvrdi


  • Model/ISBN: 978-953-7812-90-4
  • Dostupnost: Dostupno

  • 55.74€ (420.00 kn)
Knjiga Prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj rezultat je nekoliko čimbenika. Ona je ponajprije rezultat želje da podvučem crtu pod jedno područje svoga dosadašnjeg rada kojim sam se intenzivno bavio te da, stavljajući točku na "i" u obliku ovog djela simbolično završim s tom problematikom, a u budućnosti se posvetim i drugim pitanjima. Znanstveno i stručno istražujući nastanak nacionalnih manjina, njihovo pojmovno određenje, zakonodavno uređenje njihovih prava i sloboda, kako individualnih, tako i, u rudimentarnome pojavnom obliku, kolektivnih, nastojao sam zadovoljiti svoje potrebe za spoznajom u vezi s tom važnom problematikom po sadržaju i obliku specifičnog načina ostvarenja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Cilj mi je bio bolje razumijevanje položaja nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u društvu općenito, a napose potreba da se ta pitanja ustavnopravno urede. To više što su i ona, kao sastavni element ljudskih prava i temeljnih sloboda u suvremenoj ustavnoj konstituciji Republike Hrvatske, postala jednim od njezinih nezaobilaznih sadržajnih elemenata. Proces disolucije Republike Hrvatske od drugih konstitutivnih subjekata bivše SFRJ kao zajedničke države, sam Domovinski rat koji je omogućio obranu njezine slobode, teritorijalnog integriteta i suvereniteta, uz istodobno provođenje tranzicijskog prijelaza iz jednoga društveno-političkog i društveno-ekonomskog sustava u drugi dodatno je nametnuo potrebu bavljenja pitanjima nacionalnih manjina, poglavito polazeći od uloge koju je imala, i koju ima, prije svega jedna od nacionalnih manjina (srpska). Rezultati u knjizi prikupljeni su znanstveno-stručnim istraživanjem teorijskih izvora, proučavanjem položaja i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, ali i komparativnim proučavanjem njihova zakonom uređenoga i stvarnog položaja u nekim od novonastalih država na području bivše SFRJ te u Europskoj uniji, a koristio sam se spoznajama i stečenim iskustvima kako u svom političkom djelovanju, tako i kao sudionik u zakonodavnom postupku izrade i dovršenja gotovo svih pravnih propisa kojima su ta pitanja uređena u Republici Hrvatskoj. Ovom knjigom želio bih svoja iskustva i spoznaje u rasvjetljavanju položaja, pravnog uređenja prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika te njihove uloge u ostvarivanju suvremene ustavne države podijeliti s javnošću, utoliko više što je to pitanje bilo, ali i danas jest, značajno u vrijeme osamostaljena Republike Hrvatske kao jedna od bitnih osnova utvrđivanja demokratičnosti, tolerantnosti i snošljivosti hrvatskog društva s jedne strane, a s druge, s aspekta njihova ustavno-pravnog konstitucionaliziranja kao društva vladavine prava i ustava, društva multietničnosti, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti, društva priznavanja ljudskih prava i temeljnih sloboda svakome ljudskom biću, svakoj manjini i njihovim pripadnicima, bez ikakve diskriminacije. Ova je knjiga, kao rezultat znanstveno-stručnih istraživanja, iskustava iz političkoga, ustavnog te zakonodavnog rada na pravnom uređivanju položaja, prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika, nastala ponajprije na poticaj prijatelja, a zatim i na temelju dijelova doktorske disertacije. Po opsegu i sadržaju ova knjiga, uz nužne, ali ne prevelike preinake i dorade, odgovara sadržaju doktorske disertacije. No zbog svoje aktualnosti i mogućega dalekosežnog utjecaja (pa i s eventualnim neočekivanim posljedicama) kako na nacionalne manjine i njihove pripadnike s jedne strane tako i na ukupnu društvenu zajednicu, dopunjena je prije svega obradom problematike koja je sagledana i proizlazi iz predloženih izmjena i dopuna sadržanih u Prijedlogu promjene Ustava Republike Hrvatske koji je u proceduri donošenja u Hrvatskom saboru, napose polazeći od prijedloga novih rješenja glede ustavno-pravnog karaktera i pravnog položaja pravih propisa kojima se reguliraju prava i slobode nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u hijerarhijskoj strukturi hrvatskog pravnog poretka. Riječ je o šestoj promjeni našeg Ustava de constitutione ferenda koja je u tijeku. Knjiga je pisana s ciljem davanja doprinosa hrvatskompravnom razumijevanju i određenju pojma nacionalnih manjina i njihovih prava, subjekata, opsega, karakteristika, sadržaja i značenja prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika. Ta su prava prikazana osobito s aspekta njihova poimanja kao sastavnog dijela ljudskih prava i temeljnih sloboda, zbog čega kao takva na ovoj civilizacijskoj razini društvenog razvitka jednostavno pripadaju nacionalnim manjinama i njihovim pripadnicima, i to na temeljeu same činjenice da manjine kao takve postoje te da se njihovi pripadnici tako osjećaju i izjašnjavaju imajući na to pravo, zbog čega ne mogu imati nikakvih štetnih posljedica. S druge strane, jedan od ciljeva knjige jest nastojanje da se upozori kako je i danas moguće manipulirati i zloupotrebljavati nacionalne manjine i njihove pripadnike, a izuzetno je plodno tlo za to nepriznavanje i povreda njihovih prava i sloboda, ali i situacija kad njihovi predstavnici potiču nacionalnu manjinu da traži status naroda, ne prihvaćajući da budu nacionalna manjina. Istodobno, u knjizi se naglašava kako se kvalitetnim i cjelovitim reguliranjem, zaštitom i ostvarivanjem prava nacionalnih manjina i njihovih pripadnika kulturna različitost u društvu, koja proizlazi iz njegove multietničnosti, multikonfesionalnosti i multikulturalnosti, može koristiti ne kao validni izvor i čimbenik podjela, već za obogaćivanje i homogeniziranje društva. Osim što se knjiga bavi pravima i slobodama nacionalnih manjina te njihovih pripadnika, ona se bavi i komparativnom analizom kako su ta prava uređena u nas i u svijetu, ali i proučavanjem različitih tipova društvenih situacija koje katkad teže neposredno uočavamo, a koje se, primjenom zakonskih prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika, mogu učiniti vidljivima, razumljivima i rješivima te se od točaka napetosti i mogućih međusobnih sukoba pretvoriti u točke povezivanja, razumijevanja, tolerancije i njihova rješavanja na temelju demokratskog dijaloga kao i temeljnih vrijednosti države vladavine prava i ustava. U tom smislu, skreće se pozornost na veliku, često nedovoljno uočljivu promjenu uloge države u tom području, gdje se ona sve više transformira iz subjekta destinatora prava prema nacionalnim manjinama i njihovim pripadnicima u nositelja dužnosti glede reguliranja, zaštite i ostvarivanja njihovih prava i temeljnih sloboda kao specifičnih, ali neupitno ljudskih prava i temeljnih sloboda. Obradi teme ove knjige nastojao sam pristupati razumno i odmjereno, poštujući tuđa stajališta i kad se s njima ne slažem, nastojeći poslati poruku čitatelju da čovjek treba biti dosljedan svom stajalištu, ali da i tada moramo biti pravedni i objektivni prema tuđemu. Knjiga je namijenjena svima koji se bave proučavanjem problematike ljudskih prava i temeljnih sloboda, a osobito onima koji se u tom sklopu više bave pitanjima nacionalnih manjina i njihovih pripadnika, poglavito proučavajući njihova prava i slobode. U tom smislu knjiga je s jedne strane informativno štivo, a s druge strane dobra podloga za proučavanje i/ili sagledavanje drugih mišljenja i stajališta o obrađenoj problematici. Uz to, u knjizi je opisano i analizirano stanje te, sukladno tranziciji društvenih odnosa, izmjene i dopune ustavno-pravnog uređenja prava, obveza i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina te njihovih pripadnika u konkretnom vremenu i prostoru. U vremenu i prostoru u kojemu se, u uvjetima strašnog rata, razaranja i uništavanja, osamostaljuje Republika Hrvatska, ali istodobno u takvim uvjetima daje svoj maksimum u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika. U tom smislu ova knjiga može biti jedan od svjedoka toga vremena. Stoga može biti od koristi javnim djelatnicima (u političkom i drugim oblicima javnog života), ali i onima koji se u znanosti, zakonodavnoj, izvršnoj i upravnoj vlasti te u sudbenoj vlasti bave rješavanjem i proučavanjem prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika. Dakako, ona može pomoći studentima diplomskih i postdiplomskih studija prava (ali i drugih društvenih područja) u produbljivanju njihovih znanja o sustavu prava i sloboda nacionalnih manjina i njihovih pripadnika u Republici Hrvatskoj i šire. Na kraju želim zahvaliti svima koji su mi pružili pomoć u tome da se ova knjiga objavi i ugleda svjetlost dana. Osobito zahvaljujem dragim prijateljima prof. dr. sc. Zvonimiru Laucu, prof. dr. sc. Arsenu Bačiću i prof. dr. sc. Vladimiru Ljubanoviću, koji su me poticali, ohrabrivali i motivirali da se prihvatim ovog zadatka i dovedem ga do kraja. Posebnu zahvalnost upućujem svojoj supruzi Branki i obitelji, koji su imali razumijevanja i davali mi podršku da ustrajem u pisanju ovog djela. Zahvaljujem im na svakoj vrsti potpore žaleći zbog odricanja koja su povremeno trpjeli zato što sam svoje slobodno vrijeme trošio na pisanje ovog djela, a na uštrb onog vremena na koje su s pravom računali da ga provedem u druženju s njima, odmaranju i ispunjavanju obiteljskih sadržaja. Zbog svega toga im je od srca posvećujem. Autor: dr. sc. Mato Arlović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
Općenito
Autor Mato Arlović
Br. stranica 576
Godina izdavanja 2015.
Nakladnik Novi Informator
Uvez tvrdi

Napišite svoje mišljenje

Captcha